Uitgesteld wegen COVID-19

SYMPOSIUM
Het Onderwijssucces van Studenten uit de ABC-eilanden: Ontwikkelingen op Aruba, Bonaire, Curaçao en in Nederland

Aanleiding

Per jaar komen tussen 800 en 1000 jongvolwassen uit het Caribisch deel van ons Koninkrijk naar Nederland om te studeren. Het is al langer bekend dat studenten uit de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba in vergelijking met andere studenten met een niet-westerse afkomst in het hbo en het wo het minst succesvol zijn, het vaakst uitvallen en de laagste rendementen behalen. Kenmerkend voor deze studenten is dat ze vaak eerste generatiemigranten zijn en vaak een lange weg hebben doorlopen voordat ze op het hbo of wo terecht zijn gekomen. Ondanks het feit dat een groot deel van deze studenten het Papiaments als moedertaal heeft, hebben ze in het land van herkomst vaak onderwijs in het Nederlands genoten. Desondanks wordt hun studievoortgang in Nederland vaak belemmerd door onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. Hiernaast hebben ze moeite met het vinden van hun weg in het Nederlands onderwijssysteem, ontbreekt het hen aan de sociale contacten en kampen ze met gevoelens van heimwee.

 

De doelen van het symposium

De specifieke doelen van het symposium zijn:
1) Het in kaart brengen van ontwikkelingen op de ABC-eilanden die ten doel hebben het studiesucces van leerlingen in het regio en in Nederland te vergroten.
2) Het in kaart brengen van factoren die het studiesucces van studenten afkomstig uit de ABC-eilanden kunnen belemmeren, maar ook kunnen bevorderen.
3) Het identificeren van noodzakelijke ingrediënten van een programma ter oplossing van de aansluitingsproblematiek, de hoge uitval, het switchgedrag en het lage studiesucces van studenten afkomstig van de ABC-eilanden.

 

De doelgroep

Het symposium is bedoeld voor:

 • (taal)docenten
 • studiecoördinatoren
 • decanen en overige opleiders in het hbo en wo
 • studenten
 • beleidsmakers
 • onderzoekers
 • organisaties die zich inzetten voor Caribische Nederlanders
 • overige geïnteresseerden.

 

Datum, tijd, plaats en voertaal

Datum: vrijdag 17 april 2020
Tijd: 10:00 – 16:00
Plaats: Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag
Voertaal: Nederlands

 

De dagvoorzitter

De sprekers

 • dr. Rick Wolff
  Het Nederlandse Hoger Onderwijs: niet voor iedereen een ABC-tje
  Het studiesucces en rendement van studenten afkomstig uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Presentatie van de bevindingen uit zijn proefschrift.
 • dr. Ellen-Petra Kester
  Nieuwe kansen voor de leerlingen op de ABC-eilanden? Het belang van de moedertaal in het onderwijs.
  Onderwijs in de moedertaal en studiesucces. Het belang van de moedertaal voor de ontwikkeling van een inclusief taalbeleid op de ABC-eilanden.
 • Juana Kibbelaar, MA.
  Succesvol onderwijs? Focus op onderwijstaken!
  De taalgerelateerde uitdagingen waar de eilanden tegenover staan. Wat is het daadwerkelijke vraagstuk?
 • Sedney Marten (uit Bonaire)
  De positie van het Papiaments in het onderwijs van Bonaire na 10-10-10 en studiesucces
  Sinds 10-10-10 is Bonaire een bijzondere gemeente van Nederland. Welke verandering hebben sindsdien plaatsgevonden en wat voor effect hebben ze op het onderwijssucces van de leerlingen?
 • Merlynne Williams, MSc. (uit Aruba)
  Hoe bevordert SAM het studiesucces van Arubaanse studenten?
  Meertalig onderwijs op Aruba. Hoe zien de schoolresultaten van kinderen die meertalig onderwijs genieten uit?
 • Nihayra Leona, MSc.
  Tweetalig havo/vwo op Curaçao: gelijkere kansen voor alle kinderen?
  Tweetalig havo/vwo op Curaçao. Biedt tweetalig onderwijs op Curaçao kinderen uit lagere sociaal economische klassen betere kansen?
 • dr. Jocelyn Ballantyne
  Kan Engels een smeermiddel zijn in het hoger onderwijs in Nederland?Academische acculturatie van studenten uit de ABC-eilanden en studiesucces. Wat is het verband tussen de academische acculturatie van studenten uit de ABC-eilanden en hun studiesucces?
 • Prof. dr. Rob van der Vaart
  Een voorbereidingsjaar op de Antillen voor vervolgstudie in het buitenland: heeft dit zin?
  Een voorbereidingsjaar op de Antillen voor vervolgstudie in het buitenland: heeft dit zin?. Hebben studenten uit Aruba die een voorbereidingsjaar hebben gehad op Aruba meer kans om het goed te doen in het onderwijs.
 • Paneldiscussie met studenten uit de ABC-eilanden
  Welke factoren dragen bij aan uitdagingen en succeservaringen van studenten uit de ABC-eilanden?
  Het identificeren van beschermende factoren tegen studie-uitval. Wat zorgt ervoor dat deze groep studenten het wel goed doet in het Nederlandse onderwijs ondanks de uitdagingen?

Spreker Caribbean Ties

 • Tibisay Sankatsing Nava
  Caribbean Ties
  Gezamenlijke co-creatie van een internationale tentoonstelling over inheems Caribisch erfgoed.

 

Toegangsprijs (exclusief servicekosten)

 • Studenten en leden van Levende Talen Papiaments: € 14,95
 • Early-bird toegangskaarten (beperkte aantal beschikbaar): € 37,50
 • Reguliere toegangskaarten: € 47,50

De prijs is inclusief lunch en toegang tot de expositie “Caribbean Ties” in Museon.
Voor toegangskaarten klik hier.

 

Dit symposium wordt georganiseerd met hulp van Museon en de Vereniging van Leraren in Levende Talen.