Word lid!

Meld je aan via het aanmeldformulier. Vergeet niet om als sectie “Sectie Papiaments” aan te vinken! 

 

Dit zijn de voordelen van je lidmaatschap bij Levende Talen Papiaments:

 • Gratis deelname aan of korting op de deelnameprijs van activiteiten van Levende Talen Papiaments (symposia, lezingen, bijeenkomsten, lessen Papiaments) die speciaal georganiseerd worden voor moedertaal- en tweedetaalsprekers van het Papiaments. Levende Talen Papiaments organiseert minimaal 5x per jaar een activiteit (symposia, lezingen, bijeenkomsten, lessen Papiaments)
 • Gratis deelname aan of korting op de deelnameprijs van activiteiten van Levende Talen Papiaments speciaal georganiseerd voor docenten Papiaments
 • Gratis deelname aan of korting op de deelnameprijs van activiteiten van de andere secties van Levende Talen (bijv. Spaans, Nederlands, Engels) en Levende Talen breed (zoals het Congres Levende Talen dat 1x per jaar georganiseerd wordt)
 • Studenten kunnen tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan het programma “Studiamigu”
 • Mogelijkheid tot het organiseren van activiteiten die (het onderwijs in) het Papiaments aangaan samen met Levende Talen Papiaments.
 • De mogelijkheid tot het meedenken over en het meewerken aan de aanbod van activiteiten van Levende Talen Papiaments
 • De mogelijkheid om te publiceren in Levende Talen Magazine (taalonderwijs) en Levende Talen Tijdschrift (onderzoek) over onderwerpen die (het onderwijs in) het Papiaments aangaan
 • Je ontvangt 8x per jaar het Levende Talen Magazine met toegankelijke artikelen over het taalonderwijs in verschillende talen. Over het taalonderwijs in het Papiaments en op de ABC-eilanden wordt per jaar tenminste één artikel geplaatst.
 • Je ontvangt 4x per jaar het Levende Talen Tijdschrift met onderzoeksartikelen over verschillende talen. Scripties kunnen in aangepaste vorm als onderzoeksartikel gepubliceerd worden.
 • De mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen met andere leden en organisaties en toegang tot het netwerk van Levende Talen Papiaments en Levende Talen in het algemeen.

Vanaf september 2020 zal Levende Talen Papiaments de meeste activiteiten ook online aanbieden zodat leden woonachtig op de eilanden ook deel kunnen nemen. Er zullen ook activiteiten speciaal voor leden woonachtig op de ABC-eilanden georganiseerd worden.

 

De volgende soorten lidmaatschappen zijn mogelijk:

 1. Algemene lidmaatschap: € 85
  2. Partnerlidmaatschap: € 45
  3. Lidmaatschap voor leden die buiten Nederland wonen: € 90
  4. Lidmaatschap gepensioneerden: € 45
  5. Lidmaatschap aspirant-lid (afgestudeer, maar nog geen baan): € 45
  6. Lidmaatschap leraar in opleiding (LIO) en studenten: € 25

De gewone leden – waartoe ook de partnerleden, buitenlandse en gepensioneerde leden worden gerekend – genieten alle rechten van het lidmaatschap.

Aspirant-leden en studentleden genieten beperkte lidmaatschapsrechten.

Als je werkzaam bent in het onderwijs (po, vo, mbo, hbo) krijg je op basis van de cao’s de contributie gedeeltelijk terug. Je ontvangt jaarlijks van Levende Talen een bericht over wat je daarvoor moet doen.

 

Wie kunnen allemaal lid worden van Levende Talen Sectie Papiaments?

 • Papiamentssprekende studenten in Nederland
 • (Taal)docenten en -studenten in Nederland, Aruba, Bonaire en Curaçao
 • Liefhebbers van het Papiaments en cultuur van de ABC-eilanden

 

Voor het betalen van de contributie ontvang je na het inschrijven per mail een bevestiging opgevolgd door een betaalverzoek. Nieuwe leden betalen in het eerste jaar de contributie vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand. Stel dat u zich op 15 juni als gewoon lid aanmeldt, betaalt u vanaf 1 juli een bedrag van 42,50 euro voor de rest van het jaar.

 

Word lid van Levende Talen Papiaments en helpt ons de positie van het Papiaments te versterken!