Het Nederlandse Hoger Onderwijs: niet voor iedereen een ABC-tje

Veel studenten afkomstig van de ABC-eilanden zijn succesvol in het Nederlandse hoger onderwijs. Maar…de groep ABC-studenten presteert minder goed dan in Nederland geboren studenten: hogere uitval, lagere studierendementen. Het Nederlandse hoger onderwijs blijkt niet voor iedere student van de ABC-eilanden een ‘ABC-tje ‘ Waarom haalt de ene student wel de eindstreep en struikelt de andere student voortijdig? De primaire reactie is om naar studenten te kijken. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld dat studenten uitvallen vanwege zaken als een verkeerde studiekeuze, een verkeerde studiehouding en/of een tekort aan studievaardigheden. Bij studenten van de ABC-eilanden worden daar factoren aan toegevoegd als een mindere (Nederlandse) taalbeheersing en uitdagingen die gepaard gaan met het wennen aan een nieuwe, andere leefomgeving. Dit is echter één kant van het verhaal. Kunnen opleidingen iets doen om uitval onder ABC-studenten terug te dringen en hun rendementen te verhogen? Ik denk van wel. En daar ga ik het over hebben.

 

Dr. Rick Wolff is als senior onderzoeker verbonden aan Risbo, een aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gelieerd onderzoeks- en onderwijsadviesbureau. Zijn expertise ligt op het terrein van Diversiteit en Inclusief in het (Hoger) Onderwijs, met extra aandacht voor het studiesucces van studenten met een niet-westerse migratieachtergrond.