De positie van het Papiaments in het onderwijs van Bonaire na 10-10-10 en de gevolgen van de veranderingen voor studiesucces.

Sinds 10-10-10 bestaat er een nieuwe relatie tussen Bonaire en Nederland: Bonaire wordt een bijzondere gemeente van Nederland. Het Nederlands wordt naast off

iciële spreektaal ook de officiële bestuurstaal op Bonaire. Papiaments is de moedertaal van de meeste leerlingen op Bonaire, maar vanaf 10-10-10 wordt in het onderwijs meer aandacht besteed aan de Nederlandse taal, omdat er aan het Nederlands de functie wordt toegekend van toegangspoort naar kennisontwikkeling en het behalen van diploma’s. Op de meeste scholen voor PO is het Papiaments de instructietaal in de eerste twee leerjaren, daarna wordt overgegaan naar het Nederlands. In het VO was Papiaments lange tijd een verplicht examenvak. Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt Papiaments een keuzevak in het bovenbouw van het havo/vwo, conform de nieuwe Nederlandse onderwijswetten. Het Papiaments wordt behandeld als een moderne vreemde taal en het Nederlands als moedertaal. Uit een recent onderzoek naar woordenschatontwikkeling en leesvaardigheid van zowel Papiaments als Nederlands, blijkt dat het besteden van extra aandacht aan het Nederlands, zoals het nu gebeurt, niet het gewenste resultaat heeft geboekt.

 

 

Sedney Marten was leraar Kunstgeschiedenis, Kunst Algemeen en Papiaments. Daarna was hij onderwijsinspecteur en coördinator van de Afdeling Bonaire van de Directie Onderwijs N.A. Thans is hij senior beleidsmedewerker bij de Afdeling Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van de Rijksdienst Caribisch Nederland op Bonaire, belast met examinering, cultuur en media.