Kan Engels een smeermiddel zijn in het hoger onderwijs in Nederland?

Hoe kan meertaligheid een positieve rol spelen in het studiesucces van studenten van de ABC-eilanden in het hoger onderwijs in Nederland? Hoewel ze voor Nederlandse centrale examens geslaagd zijn, schrijven studenten moeilijkheden in het hoger onderwijs vaak toe aan gebreken in hun voorbereiding op het studeren in de Nederlandse taal, en ze vrezen ook dat vermeende tekortkomingen in beheersing van Nederlands verergerd worden door het gebruik van Engels. Toch zijn er redenen te veronderstellen dat het gebruik van Engels studiesucces juist kan ondersteunen. Engels als voertaal wordt voor hoogopgeleiden in Nederland steeds belangrijker, en studenten van de ABC-eilanden beheersen Engels net zo goed (soms beter) dan hun studiegenoten uit Nederland. Ons onderzoek geeft aan dat het gebruik van Engels door meertalige studenten de sociale verschillen met Nederlandstaligen kan verkleinen, waardoor sociale integratie en zelfverzekerdheid, die naast academische integratie belangrijk voor studiesucces zijn, worden bevorderd.

 

Jocelyn Ballantyne is gepromoveerd in de taalwetenschap (University of Texas – Austin) en ervaringsdeskundige op het gebied van studentenbegeleiding in multiculturele onderwijsomgevingen. Zij is al 17 jaar tutor en docent aan University College (Utrecht University). Sinds 2014 is ze betrokken bij een onderwijsproject in samenwerking met de University of Aruba.