PAPIAMENTS LEVENDE TALEN

Bon biní! Welkom op de site van de sectie Papiaments van Levende Talen!

Papiaments is de algemene omgangstaal in het Caribisch deel van ons koninkrijk. Ook in Nederland spreekt een groot deel van de migranten uit Aruba, Bonaire en Curaçao thuis Papiaments. De taal is in de zeventiende eeuw ontstaan als communicatiemiddel voor de verschillende bevolkingsgroepen op de Benedenwindse Eilanden.

Men vindt in de taal woorden van Europese en niet-Europese oorsprong. Er zijn twee spellingen: Papiamento voor Aruba en Papiamentu voor Curaçao en Bonaire. Dit laatste eiland is sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland. Hiermee heeft het Papiaments de status bereikt van derde Koninkrijkstaal. In het basisonderwijs dient de taal in de lagere klassen veelal als instructiemiddel. In het voortgezet onderwijs is de taal soms verplicht en soms keuzevak.