Nieuwe kansen voor de leerlingen op de ABC-eilanden? Het belang van de moedertaal in het onderwijs. 

Deze lezing richt zich op het belang van de moedertaal voor de ontwikkeling van een inclusief taalbeleid, met name voor de leerlingen op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Aan de hand van een onderzoek naar de instructietaal op Sint Eustatius (dat in 2013 is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW en de Eilandsraad en heeft geleid tot een wijziging van het taalonderwijsbeleid) zal een vergelijking getrokken worden met de ABC-eilanden. De vraag staat centraal wat er nodig is om de leerlingen op de ABC-eilanden gelijke kansen te geven in het onderwijssysteem en hun talenten optimaal te ontplooien. 

 

Dr. Ellen-Petra Kester is Universitair Hoofddocent Spaans Taalkunde en coördinator van het Master-programma Meertaligheid en Taalverwerving aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de syntaxis van het Papiaments en de taalsituatie op de voormalige Nederlandse Antillen. Sinds 2010 werkt zij als gastdocent aan de University of Curaçao.