Buki ta Konta

Drie keer per jaar organiseert Levende Talen Papiaments voorleessessies onder de naam “Buki ta Konta”. Tijdens de sessies van Buki ta Konta gedurende de Nationale Voorleesdagen (januari-februari), op de internationale Dag van het Boek (23 april) en in de Kinderboekenweek lezen we voor in zowel het Papiaments als het Nederlands. De voorleessessies worden live of online gehouden. De online sessies zijn te bezoeken door kinderen tussen 3 en 12 jaar woonachtig in Nederland, maar ook op de Caribische eilanden. De belangrijkste doelen die we nastreven met Buki ta Konta zijn:

  • Het stimuleren van de leesvaardigheid van kinderen met het Papiaments als thuistaal
  • Het verbreden van de woordenschat in het Papiaments én het Nederlands
  • Het kweken van liefde voor boeken bij jonge lezers

De volgende editie van Buki ta Konta wordt tijdens de Nationale Voorleesdagen 2022 (26 januari t/m 5 februari) gehouden. Houd onze website en Facebook-pagina in de gaten!