Hoe bevordert SAM het studiesucces van Arubaanse studenten?

In deze presentatie zal een beeld worden geschetst van het Arubaanse onderwijs a.h.v. ontwikkelingen op het gebied van taal(beleid), kerndoelen, didactisch-pedagogische benaderingen, toetsen en evalueren. Deze vier gebieden zijn tevens essentiële professionaliseringsthema’s, waar leerkrachten de komende 10 jaar mee te maken zullen krijgen, om een duurzame en effectieve invoering van SAM (Scol Arubano Multilingual) waar te maken. SAM kan (kort) worden gedefinieerd als de nationale implementatie van de Arubaanse kerndoelen, met een op de moedertaal gebaseerd, meertalig beleid (MTB-MLE) in het primair onderwijs. Het Papiaments, moedertaal van de meerderheid van de Arubaanse bevolking, zal hierbij een significante rol spelen, doch passend binnen de meertalige realiteit van onze leerders. 

Het doel is om vanuit bovengenoemde perspectieven een genuanceerd en onderbouwd antwoord te geven op de vraag “hoe SAM het studiesucces van toekomstige studenten bevordert”. Daartoe zullen beschikbare lokale data worden gepresenteerd. Daarnaast zullen relevante concepten als translanguaging, CLIL en 21ste eeuwse vaardigheden in het Arubaanse onderwijs kritisch worden besproken en gecontextualiseerd.

 

Merlynne Williams is alumni van het Vertaalacademie in Maastricht en de universitaire opleiding Spaans aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Naast haar studie was zij 3 jaar als research assistent betrokken geweest bij de Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek. Sinds 2009 is zij werkzaam als taalonderzoeker, docent en nascholer bij het Instituto Pedagogico Arubano.