De doelen van de Sectie Papiaments richten zich op twee gebieden:

 1. Het verhogen van de vitaliteit van het Papiaments in het Koninkrijk der Nederlanden, door
  • Het bevorderen van het gebruik van het Papiaments in het onderwijs en in de samenleving
   Geletterdheid in het Papiaments vergroten en bewustwording creëren over cultuur en identiteit onder moedertaal- en tweedetaalsprekers van het Papiaments
  • Het stimuleren van een positieve beeldvorming rond het Papiaments
  • Een bijdrage te leveren aan het verder ontwikkelen van het Papiaments in spraak en schrift
  • Het ondersteunen van de productie en archivering van literatuur en onderwijsmateriaal in en over het Papiaments
  • Werken aan de officiële erkenning van het Papiaments als minderheids- en streektaal in Nederland en Europa
 2. Het verbinden van mensen die het Papiaments als thuistaal hebben en andere belanghebbenden, door
  • Opvoeders, onderwijzers en beleidsmakers te informeren over en te ondersteunen in zaken die te maken hebben met het Papiaments of sprekers van het Papiaments
  • Ruimte te creëren om verschillende maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar te maken, waaronder het school- en onderwijssucces van kinderen en studenten die het Papiaments als thuistaal hebben
  • Activiteiten en ontmoetingen te organiseren die gericht zijn op de taal- en talentontwikkeling
  • Intensief samen te werken met onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en andere organisaties die te maken hebben met het onderwijs gegeven aan leerlingen en studenten met het Papiaments als thuistaal
  • Op te treden als vereniging die de positie van het Papiaments bevordert en beschermt