Het Academic Foundation Year van de Universiteit van Aruba

Om de voorbereiding op vervolgstudie te verbeteren, startte de Universiteit van Aruba in 2016 met een Academic Foundation Year voor studenten die een vwo, havo of mbo opleiding hebben afgerond (zie: www.ua.aw/academic -foundation-year/). Sindsdien beginnen jaarlijks zo’n zestig tot tachtig studenten met dit programma. Onderdelen zijn: individuele en groepsgewijze coaching; verbetering van taalvaardigheid (academisch Engels en Nederlands); onderzoeksvaardigheden; keuzevakken die specifiek voorbereiden op bepaalde typen studies (bijvoorbeeld een vak wiskunde); vrije keuzevakken. De uitdagingen waar studenten voor staan bij de overgang naar vervolgonderwijs zijn – in een mix die van persoon tot persoon verschilt – taalvaardigheid, gewenning aan activerend onderwijs, analytisch en onderzoekend denken, beredeneerde studiekeuze, het scherp krijgen van de eigen verwachtingen en mogelijkheden. Op basis van eigen ervaring (als docent in AFY) en van beschikbare data over effecten van het programma, geeft de spreker een indruk van de praktijk en de betekenis van dit initiatief.

 

Rob van der Vaart is emeritus-hoogleraar Sociale Geografie. Hij was tot 2016 werkzaam bij de Universiteit Utrecht, waar hij ook de functies heeft vervuld van vice-rector onderwijs, honours dean van de universiteit en Dean van het University College Utrecht. Zijn samenwerking met de Universiteit van Aruba dateert van omstreeks 2010.