ACTIVITEITEN

Acties in 2014
(Een korte beschrijving van de sectie-activiteiten in het verslagjaar (niet meer dan 50 woorden per activiteit)

Ook in het derde jaar van haar bestaan heeft de sectie vooral aan de eigen consolidatie gewerkt alsmede haar naamsbekendheid en status bevordert. Zij heeft daarbij de samenwerking met andere secties versterkt en actief aan onder meer de Algemene Ledenvergadering en de vergaderingen van het hoofdbestuur van Levende Talen deelgenomen.
Bij het Drongo Festival was de ‘Kennismaking met het Papiaments’ een van de publiekstrekkers, een voor de Landelijke Studiedag geplande workshop ging daarentegen helaas niet door.

Highlight 2014
(Licht één interessante / spraakmakende / nieuwe activiteit uit om die wat nadrukkelijker onder de aandacht te brengen (ongeveer 100 woorden).

Onbetwist hoogtepunt van het jaar was op 28 maart het symposium ‘Papiaments en Europese regelgeving’ in het Huis van Europa te Den Haag. In een volle zaal luisterden meer dan 90 deelnemers naar o.a. Gerladine Dammers (voorzitter Akademia Papiamentu) over ‘De stand van het Papiaments op Bonaire’, naar Onno Falkena (voorzitter Europeesk Buro foar Lytse Talen) over ‘De Friese ervaring’ en naar de wetenschapper Bastiaan van der Velden over ‘Waarom de Europese regelgeving wel van toepassing is op het Papiaments’.
Over het symposium verschijnt binnenkort een publicatie waarin de tekst van de lezingen integraal is opgenomen.

Plannen voor 2015

De sectie zal een expertmeeting organiseren over mogelijkheden en kansen om Papiaments in het Nederlandse voortgezet onderwijs als examenvak ingevoerd te krijgen.

Er wordt een inventarisatie gemaakt van taalstudenten en docenten Papiaments in Aruba, Bonaire, Curaçao en Nederland. Doel is het aantal leden te verhogen (tot minimaal 35).

Door het sectiebestuur zal onderzoek worden geïnitieerd naar de noden en wensen van docenten Papiaments op Aruba, Bonaire en Curaçao. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door studenten van de eilanden of uit Nederland, dit in het kader van hun opleiding.

De sectie zal in september opnieuw aan het Drongo Festival deelnemen.

Voor de Landelijke Studiedag wordt op z’n minst één workshop gepland.

Erich Püschel, secretaris