De bestuursleden

Nihayra Leona, voorzitter & redactielid LTM

Nihayra is geboren en getogen op Curaçao. Op achttienjarige leeftijd is zij naar Nederland geïmmigreerd om haar studie voor te zetten. Zij heeft de studies Commerciële Economie en Psychologie (specialisaties: Ontwikkelingspsychologie en Schoolpsychologie) afgerond. Momenteel promoveert ze aan de Universiteit van Amsterdam en verricht ze onderzoek naar de (schoolse) taalontwikkeling van kinderen in Nederland en Curaçao. Haar onderzoek richt zich voornamelijk op de verwerving van een tweede taal (in de schoolse context) door kinderen.

Nihayra onderkent het belang van het behoud en de ontwikkeling van de moedertaal voor de identiteitsontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en het schoolsucces van kinderen. Zij zet zich in om gelijke(re) kansen te creëren voor kinderen met een immigrantenachtergrond.

 

Eugène Boeldak, secretaris

Eugène is geboren en getogen op Curaçao en is op negentienjarige leeftijd voor studie naar Nederland vertrokken. Hij heeft de tweedegraads lerarenopleiding geschiedenis en Engels en de geschiedenisstudie aan de RUG voltooid. Later heeft hij de Executive MBA aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Na een loopbaan in het geschiedenisonderwijs, de publieke en particuliere sector op Curaçao, Sint-Maarten en in Nederland is hij gaan ondernemen in de sectoren educatie en cultureel erfgoed. Als bestuurslid van Levende Talen Papiaments wil hij vanuit zijn ervaring met onderwijs, educatie en samenwerkingsvormen de ontwikkeling van Papiaments bevorderen teneinde bij te dragen aan de versterking van de maatschappelijke positie van migranten uit de ABC-eilanden.

Andaye Delauney, penningmeester

Andaye is geboren in Amsterdam, van Curaçaose ouders en Caribische grootouders. Zij behoort hiermee tot de tweede generatie migranten van de ABC eilanden en tot de eerste generatie die in Nederland is geboren en opgegroeid. Andaye spreekt van kinds af aan zowel haar moedertaal Papiaments als het Nederlands en is trots op haar meertaligheid en bi-culturele identiteit. Andaye is werkzaam in de financiële sector.

Samen met de andere bestuursleden wil zij zich inzetten voor het behoud van het Papiaments als thuistaal, ook onder de latere generaties en kinderen van migranten met Papiaments als moedertaal. Zij hoopt vanuit haar achtergrond de diverse generaties en andere belanghebbenden van het Papiaments met elkaar te kunnen verbinden.

 

Rienaysa Lamp-Antonia, algemeen bestuurslid

Rienaysa Lamp- Antonia is geboren en getogen op Curaçao. Rienaysa is een talentvolle vrouw met een grote passie voor haar moedertaal Papiaments, poëzie schrijven en voordragen, muziek en cultuur. In haar dagelijks leven is zij een “Social Worker” die hard werkt om een steentje bij te dragen aan een betere maatschappij. Als bestuurslid van de Levende Talen Papiaments heeft zij één missie: het Papiaments, door middel van educatie, cultuur en
creativiteit bekend en toegankelijk maken voor iedereen die geïnteresseerd is in de taal.