Op vrijdag 30 oktober 2020 heb je de mogelijkheid om aan verschillende workshops deel te nemen. In Workshopronde C en D tref je enkele workshops die door Levende Talen Papiaments gefaciliteerd zijn. Workshopronde D vindt plaats tussen 15:00 en 16:45 uur en is voornamelijk bedoeld voor deelnemers uit de Caribische eilanden. Zie ook onze actie speciaal voor niet-leden uit de ABC-eilanden!

Wil je alleen deelnemen één of meerdere workshops gefaciliteerd door Levende Talen Papiaments, meld je dan aan via deze knop “Deelnemers (ABC-eilanden)”.

De workshops

Workshop C11
Op Naar Studiesucces!

Workshopgever: Nihayra Leona (Nederland)

11:00 – 11:45 (Nederland), 6:00 – 6:45 (ABC-eilanden)

Het studiesucces van studenten uit het Caribisch deel van het koninkrijk blijft achter en Levende Talen Papiaments heeft zich dit jaar over dit probleem gebogen. De centrale vraag waar deze workshop zich op richt is: hoe kunnen Caribische-Nederlandse studenten het hoofd bieden aan uitdagingen die ze tijdens hun studie tegenkomen. Hieronder vallen ook uitdagingen gerelateerd aan hun beheersing van het Nederlands als tweede taal. In deze workshop gaan de deelnemers actief aan de slag met het identificeren van de uitdagingen en krijgen ze handvatten aangereikt om deze uitdagingen aan te pakken.

 

Workshop D2
Het aanscherpen van het metalinguïstisch bewustzijn van leraren in een meertalige context

Workshopgever: Merlynne Williams (Aruba)

15:00 – 15:45 (Nederland), 10:00 – 10:45 (ABC-eilanden)

De workshop is bedoeld voor leraren die lesgeven in het Caribisch gebied (Aruba, Bonaire, Curaçao), omdat we ingaan op de rol die het Papiaments en onze specifieke vorm van meertaligheid optimaal ingezet kunnen worden in de klas ter bevordering van het metalinguistisch bewustzijn.

 

Workshop D3
Taaldocent in een meertalige klas: bruggen bouwen met translanguaging

Workshopgevers: Ellen-Rose Kambel & Emmanuelle Le Pichon-Vorstman (Nederland & Canada)

15:00 – 15:45 (Nederland), 10:00 – 10:45 (ABC-eilanden)

Translanguaging is een krachtige pedagogische strategie voor meertalige klassen. Wat betekent het om taaldocent te zijn in de wereld van vandaag? Met leerlingen die verschillende talen spreken en cultureel diverse achtergronden hebben. Hoe maak ik mijn klas inclusief? Hoe motiveer ik mijn studenten om een nieuwe taal te leren? In deze workshop geven we antwoord op bovenstaande vragen en stellen we een nieuwe aanpak voor die in 2019 werd gelanceerd: de Taalvriendelijke School. We laten zien waarom deze schoolbrede aanpak zo succesvol is. Verder geven we praktische voorbeelden van taaldocenten die hun onderwijs nieuw leven in hebben geblazen door middel van inclusieve interculturele strategieën.

 

Workshop D4
Leerlijnen Taal in het funderend onderwijs op Curaçao

Workshopgevers: Marta Römer-Dijkhoff & Marion Snetselaar (Curaçao)

16:00 – 16:45 (Nederland), 11:00 – 11:45 (ABC-eilanden)

In 2014 zijn de door leerkrachten en vakexperts ontwikkelde Leerlijnen voor het Educatiegebied Taal, Geletterdheid en Communicatie verschenen. In deze workshop willen we met FO-docenten de gebruiksmogelijkheden van de leerlijnen Papiamentu (2014) verkennen. Daartoe kiezen we een leerinhoud, aansluitend bij een specifiek kerndoel. We bekijken hoe deze leerinhoud is opgebouwd over het gehele Funderend Onderwijs (de leerlijn), bespreken in hoeverre deze terug te vinden is in lesmateriaal dat wordt gebruikt en, indien de tijd het toestaat, doen we een aanzet om de leerinhoud te vertalen in een lesactiviteit.

 

Voor een overzicht van alle 55 workshops, kijk op congres.levendetalen.nl.