Marta Dijkhoff (Dr.)

Marta is in 1990 gepromoveerd in Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam, met
als thema de woordstructuur van het Papiaments. Haar doctoraalscriptie, betrof ook de
taalstructuur van het Papiamentu en zij kreeg hiervoor de waardering ‘cum laude’ van de
Rijksuniversiteit Groningen. Zij heeft daarnaast een Mastertitel Toegepaste Onderwijskunde behaald aan de Universiteit van Twente.
Zij heeft een carriere opgebouwd in beide richtingen op het Ministerie van Onderwijs, als plv. hoofd van het Instituto Lingwistiko Antiano (1983-1994) en later als secretaris generaal van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur (2013-2015). Zij is ook Minister van Onderwijs geweest tussen 1994 en 1998. Daarnaast heeft zij verschillende vakken gedoceerd, zowel op de docentenopleiding talen en de opleiding voor leerkrachten (Universiteit van Curacao) en de locale opleiding voor gedragswetenschappen (HOGMA).

Marta Dijkhoff is tegenwoordig directeur van Dijkhoff Learning Unlimited en werkt als
adviseur in verschillende projecten waar taal en onderwijs samenkomen.

Website: https://www.dijkhofflearning.com/