Marion Snetselaar

Marion Snetselaar is neerlandicus met ruime expertise op allerlei niveaus van het Antilliaanse onderwijs: als eerstegraads leerkracht Nederlands in het VWO, SBO en HBO, leermiddelen-ontwikkelaar, senior (taal)beleidsmedewerker bij het Ministerie van Onderwijs, toetsconstructeur, trainer/coach van FO- en VO-scholen bij vernieuwingen in het vakgebied Nederlands, ontwikkeling van schooltaalbeleid en implementatie van taalgericht vakonderwijs. In 2013 was zij voorzitter van de Revisiecommissie kerndoelen talen voor het FO en in 2014 was zij als vakexpert, begeleider en eindredacteur betrokken bij de ontwikkeling van de leerlijnen Papiamentu en Nederlands. In 2017 verzorgde zij voor de constructeurs van de volgtoetsen Nederlands en Papiamentu een tweetal workshops, met als doel de deelnemers beter te laten thuisraken in de kern- en tussendoelen en leerlijnen Papiamentu en Nederlands. Ook begeleidde zij aansluitend de constructie van toetskaders voor volgtoetsen voor groep 4 en 6.