Rick Wolff

Dr. Rick Wolff is als senior onderzoeker verbonden aan Risbo, een aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gelieerd onderzoeks- en onderwijsadviesbureau. Zijn expertise ligt op het terrein van Diversiteit en Inclusief in het (Hoger) Onderwijs, met extra aandacht voor het studiesucces van studenten met een niet-westerse migratieachtergrond. Daarnaast verzorgt hij trainingen op het gebied van diversiteit en inclusief (hoger) onderwijs, onder meer -in samenwerking met ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid- voor het internationale Erasmus+-project #iBelong (ibelong.eu). Daarnaast heeft hij een module studievaardigheden ontwikkeld voor (en gegeven aan) studenten met een vluchtelingenachtergrond.