Monica Sienders

Bij de Hogeschool van Amsterdam ben ik stage-coördinator voor de ABC-eilanden binnen FOO, de Faculteit voor Onderwijs en Opvoeding. Daarnaast werk ik als lerarenopleider Engels binnen dezelfde faculteit en maak ik als programmaleider Persoonlijke Professionele Ontwikkeling deel uit van de Curriculumcommissie. Ook ben ik werkzaam als docent Engels aan de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, een school met diverse leerlingen met Caribische achtergrond. Mijn interesse in de ABC-eilanden en haar studenten vloeit voort uit deze functies.