Judith Wolfs

Mijn naam is Judith Wolfs. Na een aantal in het basisonderwijs kwam ik bij volwasseneneducatie terecht. Ik werk als docent NT2 binnen het VISTA college. Naast het lesgeven houd ik me bezig met het opzetten en uitvoeren van duale trajecten (gericht op taal in combinatie met scholing dan wel arbeid) en het terugdringen van laaggeletterdheid onder jongeren. Door projecten zoals Taalbuddy’s verhogen we sociale inclusie en arbeidspotentieel en bevorderen we de doorstroom binnen het onderwijs.