Cateleine de Jong

Cateleine de Jong, 46 jaar, 7 jaar lesgegeven aan asielzoekerskinderen op een basisschool. Sinds 2004 (hoge)schooldocent van 2004-2008 docent bij de PABO en sinds 2008 docent bij de opleiding facility management aa de Haagse Hogeschool.

Al langere tijd heb ik vanuit de diverse rollen (SLB) ervaren dat de groep Nederlands Caribische studenten zich vaak niet gezien, gehoord en begrepen voelt. Door het deelnemen aan het lectoraat Inclusive Education heb ik mijn grote zorg geuit en aangegeven een pilot te willen starten. CarE. Empowerment en zorg voor de doelgroep!

CarE is een pre-pilot- community netwerkprogramma gestart gedurende het schooljaar 2019-2020, aan de Haagse Hogeschool. Bij dit hogeschool brede programma, staat het welbevinden in relatie tot het studiesucces van de Caribische-Nederlandse eerstejaarsstudenten centraal.