De Visie van Levende Talen Papiaments

Levende Talen Papiaments richt zich op het bevorderen van de Papiamentse taal en het vergroten van de school- en studiesucces van leerlingen en studenten die binnen het Koninkrijk der Nederlanden het Papiaments als thuistaal hebben.

Om deze doelen te bereiken, biedt Levende Talen Papiaments ondersteuning aan leerlingen en studenten en zet zij het Papiaments in om hen te helpen bij het vinden van een weg in het Nederlandse onderwijssysteem.

Levende Talen staat docenten, schoolleiders en studiecoördinatoren bij in de inrichting van hun onderwijs aan haar doelgroep.

Andere centrale doelen van Levende Talen zijn o.a. het versterken van de positie van het Papiaments als thuis- en onderwijstaal, het bevorderen van de geletterdheid in het Papiaments, het conserveren van literaire uitingen in het Papiaments en het stimuleren van de productie van nieuwe publicaties in en over het Papiaments. Het hoogste doel van de Sectie Papiaments is het verbinden van moedertaal-, tweedetaal- en niet-sprekers van het Papiaments in het Koninkrijk der Nederlanden.